česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6918 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

May 2020 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.5.2020 to 5.6.2020 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Verbundene Dreiecke (05/31/2020)
(TAJENKA) je muž, který už jako hoch dělal vždy to, co chtěli jeho rodiče; který později udělal to, co chtěla manželka; který dnes dělá to, co chtějí jeho děti a který patrně nikdy nebude moci dělat to, co by sám chtěl.
Kris-kros (05/29/2020)
Proč je hodinová ručička na hodinách silnější než ta minutová?
Protože se (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln (05/28/2020)
„A co chceš dělat?“
„Obživa se vždycky ňáká najde, hlavně, když to (TAJENKA).“
Fešák Hubert
Verbundene Quadrate (05/27/2020)
V žádném jiném citu se sobectví neprojevuje tak jako v lásce. Člověk je vždy ochoten obětovat spíš (TAJENKA) milovaného než ztratit vlastní.
François de la Rochefoucauld
Dreieckrätsel (05/26/2020)
Ve dvou se jde i (TAJENKA) veseleji!
Japonské přísloví
Kreifüllrätsel (05/25/2020)
Není drsnější způsob jak poznat, jestli máte někoho rádi nebo ho nenávidíte, než s ním (TAJENKA).
Mark Twain
Eiskristall (05/24/2020)
Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen (TAJENKA), žal a bolest.
Otto František Babler
Wabenrätsel (05/22/2020)
Nejsilnější zemětřesení na Zemi, jaké kdy bylo zaznamenáno, mělo sílu 9,5 stupně podle Richterovy škály. Říká se mu Velké chilské zemětřesení, protože jeho epicentrum bylo u jižního pobřeží Chile...
Sudoku (05/20/2020)
Střední obtížnost.
6-Wabenrätsel (05/19/2020)
Umět o sobě (TAJENKA) - velká vzácnost.
Otto František Babler
Verbundene Dreiecke (05/17/2020)
17. května 1990 byla z Mezinárodní klasifikace nemocí vyškrtnuta (TAJENKA).
Zielscheibe (05/16/2020)
Kde je nejdříve dnešek a až po něm včerejšek?
(TAJENKA).
Mandala - Rätsel (05/15/2020)
Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je (TAJENKA).
George Bernard Shaw
Verbundene Quadrate (05/14/2020)
14. 5. 1940 otevřeli bratři Richard a Maurice McDonaldovi svou první restauraci McDonald’s v San Bernardinu v Kalifornii...
Aus 2 mach 1 (05/13/2020)
(TAJENKA).
Kreisrätsel (05/12/2020)
(TAJENKA), ilustrátor a především malíř Josef Mánes byl představitelem českého romantismu a zakladatelem novodobého umění a národní malby 19. století...
Kammrätsel (05/11/2020)
11. května roku 2000 dosáhl počet obyvatel Indie jedné miliardy. Během dvaceti let se tato po Číně druhá nejlidnatější země na světě rozrostla o dalších 377 246 000. To znamená, že v Indii žije (TAJENKA) procent světové populace.
Mandala - Rätsel (05/10/2020)
(TAJENKA) je to poslední, co z někoho činí matku.
Oprah Winfrey
Doppelkreisrätsel (05/09/2020)
Praotec Čech, dej mu pánbůh věčnou slávu, byl vůl. Tolik pěkných míst na světě - a on pak se musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil, a (TAJENKA). Vůl.
Jan Masaryk
Klassisches Kreuzworträtseln (05/08/2020)
Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje (TAJENKA), ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.
Václav Havel
Aus 2 mach 1 (05/06/2020)
Kdyby (TAJENKA) mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Jan Hus
Pfingstrose (05/05/2020)
Pražské povstání odstartoval hlasatel pražského rozhlasu (TAJENKA) Mančal slovy „Je sechs hodin.“ Takto místo povinné němčiny ohlásil ráno v sobotu 5. května 1945 časové znamení...
Dreieckrätsel (05/03/2020)
Nejhorší na tomto světě nezaviňuje zloba a brutálnost, nýbrž téměř vždy (TAJENKA).
Stefan Zweig
Zielscheibe (05/02/2020)
2. května je Světový den (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln (05/01/2020)
Na Filipa a Jakuba (TAJENKA).

Issued 25 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013