česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6918 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

February 2016 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.2.2016 to 5.3.2016 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Kammrätsel (02/29/2016)
Máme v povědomí, že každý čtvrtý rok je přestupný. Není to ale úplně pravda, jelikož kvůli dorovnání odchylky je stanoveno, že roky dělitelné 100 nejsou přestupné tehdy, pokud je není možno dělit zároveň 400...
Silben Kreuzworträtseln (02/28/2016)
Smích je nejbáječnější (TAJENKA) myšlenky. Ale sebelepší (TAJENKA) z vás nesejme odpovědnost za to, že myšlenka nestojí za nic.
Jan Werich
Schneekristall (02/27/2016)
Pravdy je možné šířit, ale není možné je (TAJENKA).
Stefan Zweig
5-Füllrätsel (02/26/2016)
Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu (TAJENKA).
V. Hugo
Wabenrätsel (02/25/2016)
(TAJENKA) je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech.
Alberto Moravia
Gliederrätsel (02/24/2016)
Na svatého Matěje (TAJENKA), slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Kris-kros (02/23/2016)
Nadhled není (TAJENKA), je to jen jiné hledisko. Ne povýšené, ale řekněme pozornější k jiným možným hlediskům.
Antonín Přidal
Kreisrätsel (02/22/2016)
Mít (TAJENKA) není zásluha, a přece to vzbuzuje lidskou úctu.
S. Kisielewski
Verbundene Dreiecke (02/21/2016)
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu (TAJENKA).
Kreifüllrätsel (02/20/2016)
Na 20. února vyhlásilo OSN Světový den (TAJENKA) spravedlnosti.
Aus 2 mach 1 (02/19/2016)
Kdo první zvedne ruku k ráně, přiznává, že mu (TAJENKA).
F. D. Roosevelt
Wabenrätsel (02/18/2016)
Státu nemůže být prospěšné tělo, v němž prostor mezi hrdlem a slabinami vyplňuje (TAJENKA).
Cato st.
Domino (02/17/2016)
Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé touhy a (TAJENKA) jsou optimistické.
A. Schweitzer
Verbundene Dreiecke (02/16/2016)
První mistryně světa v šachu Věra Menčíková, provdaná Stevenson, se narodila 16. 2. 1906 v Moskvě anglické matce a českému otci. Rodina od roku 1921 žila v Anglii, ale Věra až do svého sňatku v roce 1937 reprezentovala Československo...
Sudoku (02/13/2016)
Střední obtížnost.
Wabenrätsel (02/10/2016)
Než začneme říkat pravdu, měli bychom se zamyslet nad tím, jak bude přijata. Nemůžeme amputovat prst, dokud se neujistíme, že se pod nůž zároveň nedostane (TAJENKA)...
Kreifüllrätsel (02/09/2016)
Udržuj hlavu chladnou a nohy v teple a přivedeš (TAJENKA) i toho nejlepšího doktora.
Německé přísloví
Mandala - Rätsel (02/08/2016)
I génius má své meze, ale (TAJENKA) je zcela bez mezí.
E. Hubbard
Eiskristall (02/06/2016)
(TAJENKA) se nezastaví u vymezovaných hranic, stejně jako žulou vyztužované břehy nezbrzdí proud pádící řeky, vlnky se naopak rozběhnou s větší silou a rychleji, jakmile se jen přizpůsobí danému korytu.
Verbundene Quadrate (02/05/2016)
Ten, kdo často vyslovuje, co si myslí, myslí mnohdy (TAJENKA).
Karel Kýr
Kettenrätsel (02/03/2016)
(TAJENKA) - vedlejší produkt lásky.
S. J. Lec
Dreieckrätsel (02/02/2016)
Svítí-li o Hromnicích (TAJENKA), tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
Aus 2 mach 1 (02/01/2016)
Prášek je jemný prach, jistý druh léčiva, ale také mlynářský pomocník. Tento "smetiprach" podle našich předků "s pilností k tomu přidržán býti má, aby prachy vždycky včas smetati hleděl"...

Issued 23 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013