česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6918 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

November 2013 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.11.2013 to 5.12.2013 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Wabenrätsel (11/30/2013)
Ouško mám, a neslyším, nožku mám, a neběhám. Co jsem?
Kreifüllrätsel (11/29/2013)
Murphyho zákon: Nevíš-li si s něčím rady, udělej z toho (TAJENKA).
5-Füllrätsel (11/27/2013)
Má-li pes peníze, stane se i z něho (TAJENKA).
Korejské přísloví
Schneekristall (11/25/2013)
V žádné učebnici medicíny se medik nedočte, že jednou jeho největším trápením bude (TAJENKA).
M. Urban
Sudoku (11/21/2013)
Střední obtížnost.
Kammrätsel (11/19/2013)
Česká malířka a ilustrátorka Helena Zmatlíková (rozená Wehrbergerová) se narodila 19. 11. 1923 v Praze a zemřela 4. 4. 2005 tamtéž. Během své dlouhé kariéry ilustrovala více než 250 titulů...
Dreieckrätsel (11/18/2013)
Velkou mezinárodní soutěž dřevorubců vyhrál suverénně s ohromným náskokem jistý muž. Ostatní se ho udiveně ptali: „Kde ses to tak naučil?“
„Na Sahaře.“
„Cože? Copak na Sahaře rostou stromy?“
(TAJENKA)!“
Klassisches Kreuzworträtseln (11/17/2013)
Nesvoboda není ohavnou újmou jen na vůli; ale na (TAJENKA). Nesvoboda není kázní; je ponížením.
Josef Čapek
Kettenrätsel (11/16/2013)
Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale (TAJENKA).
Benedikt Spinoza
Aus 2 mach 1 (11/14/2013)
Ve Francii má všechno jediný důvod - svatby, křty, souboje, pohřby - všechno je pouhou záminkou pro (TAJENKA).
Jean Anouilh
Schwedenrätsel (11/13/2013)
Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a taková, (TAJENKA). První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
J. Ortega y Gasset
Kreifüllrätsel (11/12/2013)
Svět je (TAJENKA) - nikoli bez našeho přičinění.
I. Forbáth
Sudoku (11/09/2013)
Těžká obtížnost.
Dreieckrätsel (11/08/2013)
Existující (TAJENKA) má člověk pokládat za ochrannou zeď proti mnoha možným zlům a nehodám; ne za dovolení nebo dokonce závazek pořídit si světské radovánky.
A. Schopenhauer
Verbundene Quadrate (11/07/2013)
Jakmile zazvoní v truhlici zlaťák, stoupá (TAJENKA) k nebesům.
Hans Sachs
Klassisches Kreuzworträtseln (11/06/2013)
Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala (TAJENKA).
H. Duvernois
Gliederrätsel (11/04/2013)
Mnohá chytrá žena zůstala sama jen proto, že nebyla dost chytrá, (TAJENKA).
Daphne du Maurier
Kreisrätsel (11/03/2013)
Špatný je takový (TAJENKA), který se neučí nebo který se učí málo.
Maxim Gorkij
Eiskristall (11/02/2013)
Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se (TAJENKA) toho, jehož miluje.
Friedrich Hölderlin
Aus 2 mach 1 (11/01/2013)
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde (TAJENKA) se vší mocí.

Issued 20 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013