česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6918 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

November 2016 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.11.2016 to 5.12.2016 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Verbundene Quadrate (11/30/2016)
(TAJENKA) je inteligence srdce.
Anglické přísloví
Wabenrätsel (11/29/2016)
(TAJENKA) rozhoduje o ceně našich skutků.
Montaigne
Aus 2 mach 1 (11/28/2016)
Obdobím čtyř neděl před Vánocemi začíná především pro západní křesťany liturgický čili církevní rok. Této době se říká (1. TAJENKA), což v češtině znamená (2. TAJENKA).
Kris-kros (11/27/2016)
(TAJENKA)
Kammrätsel (11/26/2016)
11. července 1346 zvolilo pět kurfiřtů Karla IV. římským králem. O čtyři měsíce později, 26. listopadu 1346, jej v Bonnu korunoval kolínský arcibiskup Walram von Jülich...
Kreisrätsel (11/25/2016)
Život je udělán z budoucnosti jako (TAJENKA) z prázdného prostoru.
Jean-Paul Sartre
American Füllrätsel (11/24/2016)
K největší letecké katastrofě na území bývalého Československa došlo (TAJENKA) 24. listopadu 1966 nedaleko Bratislavy...
Dreieckrätsel (11/23/2016)
Na jihozápadním okraji keňského hlavního města Nairobi se rozkládá jeden z největších afrických slumů. Vznikl v roce 1920, kdy britské koloniální úřady povolily núbijským vojákům usadit se na okraji města...
Schwedenrätsel (11/22/2016)
Jedna z největších afrických metropolí Nairobi vznikla na místě stanového tábora a železničního depa postaveného na konci 19. století. Nedaleko tekoucímu potoku Masajové říkali Uaso nairobi, tedy (TAJENKA). Odtud dnešní název města.
Kettenrätsel (11/21/2016)
(TAJENKA) Vám jistě udělá dobře, protože si myslím, že posiluje a také je to moderní prostředek. Jednou ve Vídni jsem u císařovny ochutnal a nezdržel jsem se výkřiku Brrr!...
Aus 2 mach 1 (11/19/2016)
Umět se (TAJENKA). Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.
Ota Pavel
Gliederrätsel (11/18/2016)
Chceš-li obhájit autoritu, musíš (TAJENKA) jako tvůj odpůrce.
František Palacký
Klassisches Kreuzworträtseln (11/17/2016)
Přirozenou nevýhodou (TAJENKA) je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
Wabenrätsel (11/16/2016)
Nic nepobízí k zahálce tak jako prázdné řeči. Kdyby lidé mlčeli a nemluvili (TAJENKA), jimiž zapuzují nudu ze zahálky, nesnesli by ji.
L. N. Tolstoj
Verbundene Dreiecke (11/14/2016)
Život spočívá v úsilí co nejúčinněji (TAJENKA) následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.
Stanisław Dygat
6-Wabenrätsel (11/13/2016)
Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde (TAJENKA).
G. Iulius Caesar
Dreieckrätsel (11/12/2016)
Předseda Spolku výtvarných umělců Mánes, profesor medailérské školy pražské AVU, sochař Stanislav (TAJENKA) se narodil 12. 11. 1866 v Nové Pace...
Eiskristall (11/11/2016)
Po každém výstřelu dělo (TAJENKA), jako by se bálo, co to provedlo.
Ramón Goméz de la Serna
Klassisches Füllrätsel (11/10/2016)
Růžena Šlemrová, rozená Machová, se narodila v Plzni 10. 11. 1886. Zemřela 24. 8. 1962 v Praze. Jeden publicista o ní napsal, že "byla herečkou výrazně komického fondu a hrávala především temperamentní a (TAJENKA)...
Schneekristall (11/07/2016)
Člověk má trojí možnost, jak moudře jednat: předně přemýšlením - to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením - to je nejsnazší způsob, a za třetí zkušeností - to je (TAJENKA) způsob.
Konfucius
Pfingstrose (11/04/2016)
Kdyby jen bylo možné klesnout do (TAJENKA) ženy - a přitom nepadnout do jejích rukou!
H. de Montherlant
Kreifüllrätsel (11/03/2016)
Štěstí a neštěstí nepřicházejí samy, ale jen na (TAJENKA).
Čínské přísloví
Kettenrätsel (11/02/2016)
Když na Dušičky (TAJENKA) počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Verbundene Quadrate (11/01/2016)
Den Všech svatých je poslední, který (TAJENKA) zahání.

Issued 24 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013