česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6918 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt

Crossword puzzle Competition 2021 (Previous competitions: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2021

April 2016 – Crossword competition overview

The competition was running from 1.4.2016 to 5.5.2016 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Klassisches Füllrätsel (04/30/2016)
Jižně od Zlína je hluboké úzké údolí, které neslo poetický název (TAJENKA). Slétaly se sem prý čarodějnice ze širého okolí.
Aus 2 mach 1 (04/29/2016)
(TAJENKA) si obvykle začínáme až od chvíle, kdy už žádné nemáme.
J. Sekera
6-Wabenrätsel (04/28/2016)
Kdysi prý jistý (TAJENKA) překročil v lesích na Prachaticku bludný kořen a nemohl najít cestu domů. Bloudil lesem, až došel k honosnému hradu Hus vybudovaném na strmém ostrohu nad řekou Blanicí...
Kreifüllrätsel (04/27/2016)
Jan Rychlík (* 27. 4. 1916 Praha, † 20. 1. 1964 tamtéž) byl všestranný hudebník, (TAJENKA) a především skladatel...
Verbundene Dreiecke (04/26/2016)
„Nehoda jaderné elektrárny připadá v úvahu tak jednou za (TAJENKA), a proto jsou absolutně bezpečné.“
Ministr energetiky Vitalij Skljarov několik týdnů před havárií jaderné elektrárny v Černobylu
Dreieckrätsel (04/25/2016)
Zaslouží-li člověk (TAJENKA), dbejte, abyste mu ji neodepřeli.
J. Ruskin
Verbundene Quadrate (04/24/2016)
Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné (TAJENKA).
Domino (04/23/2016)
(TAJENKA) jsou perutě, jimiž se vznášíme do oblak.
William Shakespeare (Narodil se pravděpodobně 23. dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou – zemřel 23. dubna 1616 tamtéž)
Zielscheibe (04/22/2016)
Konečně vím, (TAJENKA) - finančními starostmi.
J. Renard
American Füllrätsel (04/21/2016)
(TAJENKA) sice nebývá chorobou infekční, ale je zpravidla nezhojitelná. Někdy je operovatelná chirurgem, který má podivné jméno: Neštěstí.
Jaromír John
Wabenrätsel (04/20/2016)
(TAJENKA) neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.
Epikúros
Verbundene Quadrate (04/19/2016)
(TAJENKA) je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.
B. Björnson
6-Wabenrätsel (04/18/2016)
Každý si na hlavu staví sám svůj po kraj naplněný (TAJENKA).
Nepálské přísloví
Kammrätsel (04/17/2016)
Přítele mám rád především proto, že má (TAJENKA), o kterých si s ním mohu povídat.
W. Hazlitt
Klassisches Kreuzworträtseln (04/15/2016)
V hlubokém dávnověku existovaly bytosti, které v sobě spojovaly mužský a ženský princip - androgynové. Tyto bytosti, vládnoucí velkou silou a sebejistotou, se chystaly napadnout bohy...
5-Füllrätsel (04/14/2016)
Podstatou ješitnosti je iluze, že jsme lidem právě tak důležití (TAJENKA).
L. Klíma
Aus 2 mach 1 (04/13/2016)
Čím (TAJENKA), tím více nenávisti přechovává.
V. Hugo
Klassisches Kreuzworträtseln (04/12/2016)
Psychiatr a neuropatolog (TAJENKA) se narodil 12. 4. 1876 ve Slaném. Na psychiatrické klinice v Praze se zabýval výzkumem degenerativního postižení mozku. V té samé době ale v Mnichově zkoumal stejné onemocnění i Alois Alzheimer...
Verbundene Dreiecke (04/11/2016)
(TAJENKA) je jako rozeschlá nádoba: jedním koncem liješ a desíti teče.
Polské přísloví
Pfingstrose (04/10/2016)
Neposlouchá dobře ten, kdo příliš touží (TAJENKA).
François de La Rochefoucauld
Mandala - Rätsel (04/06/2016)
Lidé jsou jako malé děti: nesnesou, když se jim něco cpe násilím - i kdyby to byla (TAJENKA).
G. Laub
Wabenrätsel (04/05/2016)
Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, (TAJENKA) i něhu, kterou nemám sám v sobě.
J. W. Goethe
Dreieckrätsel (04/04/2016)
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí (TAJENKA).
F. Bacon
Verbundene Quadrate (04/03/2016)
Radost činí člověka společenským tvorem, (TAJENKA) ho nutí vrhat se střemhlav do sebe sama.
Ch. F. Hebbel

Issued 24 puzzles.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013