česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
4. 8. 1872 - 10. 8. 1949 žil vynálezce a (TAJENKA) konstruktér Ludvík Očenášek.
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Kartouny; potěšení. B – Rostlinné máslo; plochá (o krajině). C – Prostopášné ženy; heslo. D – Mrtvý jazyk; týkající se kalu. E – TAJENKA. F – Aminokyselina; otroctví. G – Lesklé nátěry; nasekati. H – Dokončit tlumočení; slepičí citoslovce. I – Navlhčit párou; týkající se síly.
Svisle:
1 – Druh bonbonu; rulík zlomocný. 2 – Hl. město Peru; posměšné dílko; rovněž; banda. 3 – Ženské jméno; německy „žádný“; napustit mořidlem. 4 – Štrůdly; římský mravokárce; donutit se. 5 – Planetka; přístavní hráz; vyrábění; bicykl. 6 – Obsahující batáty; barvené jistou technikou.
Help: BETAIN; KEIN; LINA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file