česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7453 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
23. září je Mezinárodní den (TAJENKA).
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Pitomina; iniciály letce Kašpara. B – 1. část TAJENKY; název souhlásky. C – Otázka při sázce; týkající se jatek. D – Nedoplatek; krutý římský císař. E – Zkr. pro armádní umělecký soubor; kód pro korejštinu; chemická značka cínu. F – Skutek; iniciály herce Brzobohatého; nicka. G – Vzorec oxidu sirnatého; ochrana sešitu nebo knihy; citoslovce rupnutí. H – Povrchní obdivovatel všeho módního; 2. část TAJENKY. I – Kapr nebo štika; vzácný kov (Ta).
Svisle:
1 – Dezén; zkratka bývalého Československa. 2 – Film s Markétou Irglovou a Glenem Hansardem; elektricky nabité částice. 3 – Obyvatel Laosu; sibiřský veletok. 4 – Imatrikulační značka civilních letadel ČR; tady; jeden i druhý. 5 – Část vojska (dříve); obyvatel Balkánu. 6 – Mužské jméno (25. 6.); skupina osmi bitů. 7 – Spojovací součástka (zdrobněle); letecká amatérská asociace (zkr.). 8 – Řeka v podsvětí (v řec. mytol.); chemická značka zinku. 9 – Slovenské tázací zájmeno; urýpnut. 10 – Pouze; bahenní pták. 11 – Písmeno řecké abecedy; napolo.
Help: ACHERON; KSÍ; ONCE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file