česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7453 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Po ranní sprše cvičím (TAJENKA) zcela nahý v zahradě. Vykonávám je jako modlitbu, jíž se obracím k vycházejícímu slunci, tomuto velikému ohňostrůjci, v krásné roční době za zpěvu ptáků a proniknut jsa v celém těle vůněmi a světelnými paprsky; žiji tak nádherné okamžiky, vyzdobené nuancemi, řinoucími se z titánské klaviatury barev.“
František Kupka (23. 9. 1871, Opočno – 24. 6. 1957, Puteaux, Francie) malíř, grafik a ilustrátor, zakladatel orfismu neboli orfického kubismusu.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Kód pro Pákistán; kdesi (knižně); krátká textová zpráva. B – Svinovat; násep. C – 1. část TAJENKY; násilníci. D – Ostrov mezi Korsikou a Itálií; příslušník kmene keltského původu; iniciály spisovatele Basse. E – Esperantsky „kde“; malá rána. F – Nekňuba; vzorec sulfidu zinečnatého. G – Iniciály herce Brodského; vida; plynný uhlovodík. H – Vepř; 2. část TAJENKY. I – Elektricky nabitá částice; aplaudovat. J – Zkr. chráněné krajinné oblasti; ženské jméno (26. 7.); 51 římskými číslicemi.
Svisle:
1 – Součástka celku; místo vbodnutí. 2 – Kozí samci; drobná střela. 3 – Část Prahy 8; souhlas. 4 – Vada optických čoček; okresní hygienická stanice. 5 – 1 + 1; hazardní hra. 6 – Iniciály astronauta Aldrina; hra v tenise; bývalá SPZ okresu Louny. 7 – Boční část; z vnitřku pryč. 8 – Psovitá šelma; jméno lvice. 9 – Svoje; mexický indián. 10 – Sportovní zápasy; brazilské přístavní město. 11 – Ústní závazek; gangrény.
Help: KIE; LIBEŇ; NATAL; PK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file