česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6839 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti, a (TAJENKA) vidí sebe připojena na konec té krásné řady.
Johann Wolfgang von Goethe
Joined Corners Clues
1 – Jedna ze sykavek.
2 – Značka kilotuny.
3 – Římské číslo 102.
4 – Arabský kmenový náčelník (-a-).
5 – Japonský výrobce elektroniky.
6 – Matka gorily Moji.
7 – TAJENKA.
8 – Netečnost.
9 – Vlastní Daně.
10 – Rod velkých stepních ptáků.
11 – Zkratka sinusu.
12 – Chemická značka telluru.
13 – Citoslovce podivu.
Help: OTIS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file