česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7360 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Orientační běh jako sport vznikl ve Skandinávii. První známé závody se konaly v říjnu roku 1897 nedaleko norského Osla. U nás se terénní orientační hry, tehdy jako součást různých branných závodů, začaly provozovat zhruba od 30. let 19. století. První skutečně orientační závody proběhly 22. října 1950 (TAJENKA) pod názvem Pohár Gottwaldova. Tyto závody, dnes pojmenované Pohár města Zlína, se konají dodnes a patří tak k jedněm z nejstarších pravidelných závodů na světě.
Corner puzzle Clues
1 – TAJENKA.
2 – Ochlazovat.
3 – Zařazovat.
4 – Patřící Idě.
5 – Jednotka informace.
6 – Francouzská spojka „a“.
7 – MPZ Švýcarska.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file