česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6840 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Pověst o budyňském drakovi vznikla na základě skutečné události. Počátkem 16. století si přivezl tehdejší majitel Budyně, pan Jan Zajíc z Hazmburka, ze své cesty po Palestině živého nilského krokodýla. Choval jej (TAJENKA). Když krokodýl uhynul, byl vycpán a pověšen na strop průjezdu budyňské radnice.
American fill up Clues
AB


C


D


E


FGHI


J


KLMVodorovně:
A – Kaparovník; barvit načerno.
B – Parádivá žena; a také ne (zast.).
C – Člen obecní rady; hlouběji.
D – 1. část TAJENKY; ačkoli ne.
E – Iniciály prezidenta Havla; piplání.
F – Odborné pěstování zvířectva; drobný nehmotný investiční majetek (zkr.).
G – Slabika smíchu; 2. část TAJENKY; část včelína.
H – Ruský lidový tanec; polovina.
I – Značka barev na vajíčka; polokulová klenba.
J – Severské mužské jméno; 3. část TAJENKY.
K – Solmizační slabika pro tón g; malý vepř; vybídnutí k přijetí něčeho.
L – Značka zápalek; vzorná.
M – Senzační článek v jediných novinách; budící příjemný pocit souladu a půvabu.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Help: OLOV
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file