česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6767 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Zpívám se svojí Charlottkou, se svojí dcerou. Dávám jí do života nějaké poučení, co může očekávat, na co má být také připravena. I když otcova (TAJENKA) už zanikne, aby to jeho světlo ji doprovázelo ještě hodně dlouho.“
Karel Gott
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Ochable; celky uspořádané z nějakých částí. B – Regensburg; kohoutek u sudu; učitelka. C – Obuv; TAJENKA; jíst (dětsky). D – Týkající se davu; sportovní náčiní k jízdě na sněhu; spojovat klihem. E – Nástroj na válení těsta; uzdravování.
Svisle:
1 – Množství nařezaného dříví; pichlavá. 2 – Šperky; struma. 3 – Nevidomí; nechtěné dítě poslané v koši po vodě. 4 – Stavební dílce. 5 – Goniometrická funkce; ovocný aspik. 6 – Nepohyblivá část stroje; šperháky. 7 – Vyprázdnit kapáním; související s žitem.
Help: SEKANTA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file