česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na Škaredou středu se usmívejte. Budete-li zakabonění, zůstane vám (TAJENKA) po celý rok.
American fill up Clues
Vodorovně:
A – Již; citoslovce vrčení; čumák.
B – Manžel; posílání zpět.
C – Umělecká inspirace; mladý rak.
D – 1. část TAJENKY.
E – Kožešina z ondatry; výhry.
F – Iniciály houslisty Ženatého; tváře.
G – Chem. zn. jódu; 2. část TAJENKY.
H – Sirup z cukrové řepy; příslušník jednoho indiánského kmene.
I – Solmizační slabika pro tón h; železné pásy na sudech; zkratka pro evropskou normu.
J – Anglický šlechtický titul; vydávat zvuk jako medvěd; chemická značka dusíku.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file