česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6767 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
O Hromnicích (TAJENKA) - sedlákovi spomoženo.
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Svalovina zvířat; poté. B – Naplňovaná; palčivá. C – Šprýmař; záhady; rohaté zvíře. D – TAJENKA. E – Kanon; část dne; litovat. F – Zvolání vyjadřující údiv; fialka. G – Pytlíček; hádka.
Svisle:
1 – Malí noční hlodavci; dění (mn. č.). 2 – Mimoděk; lehké dřevo; snadno se lámající. 3 – Forma instrumentální hudby; malý mravenec. 4 – Napájecí vedení (mn. č.); napadená červy. 5 – Pouze; nástroje ke krájení; domácká podoba jména Oldřich. 6 – Nádoba na řezané květiny; letecká jednotka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file