česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6767 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Vysoký policejní úředník František Dedera (15. 11. 1817, Jindřichův Hradec – 17. 8. 1878, Praha) vešel ve známost především díky tomu, že eskortoval Karla Havlíčka Borovského do Brixenu. Ten ho zmínil v Tyrolských elegiích, kde popsal své zatčení i cestu dostavníkem do vyhnanství.

Dedera mne taky nutil,
abych jel jen hned,
že by chtěli Brodští, až se vzbudí,
třeba - s námi jet...
...Tak mne vábil jak Sirena,
až jsem obul boty,
oblík vestu, kabát, pak i kožich -
dříve však (TAJENKA)!
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Úředníci pověření nějakou činností. B – Vrhání telete (o krávě); pseudověda. C – Lovečtí psi jamníci; dotírati. D – Vodní kunovité šelmy; TAJENKA; slovensky „jevy“. E – Částice složená z atomů; umělecké výstavy. F – Přítok Labe u Čelákovic; stávání se děravým. G – Průhledná fólie z celulózy.
Svisle:
1 – Vysoký mužský hlas; vztahující se k normě. 2 – Vazalové; esperantsky „poučka“ (matematická). 3 – Malí koně; výpočet nákladů. 4 – Diplomatické poslání; naholo; kanón. 5 – Strojně oddělené maso (mn. č.); ruská krojová sukně. 6 – Vysoké úzké stavby; planě. 7 – Třetí pády (jaz.); teď.
Help: LEMO; SARAFÁN; VÝMOLA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file