česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší, než (TAJENKA).
Arabské přísloví
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Samice divokého prasete; nakažlivé průjmové onemocnění. B – Milo; mánové; zeleně zbarvení. C – Pracovat se žhavým železem; TAJENKA; části nýtů. D – Stonek s listy; velké množství hmoty; pohádková včelka. E – Příslovce (stát se zřejmým); koníčci.
Svisle:
1 – Ostrov v Indonésii; dlouhá řada vozidel. 2 – Dělat chyby; tok na jižní Moravě a v Rakousku. 3 – Nevydávající žádný zvuk; mlžno. 4 – Darebák. 5 – Kráčení; krátký kabát. 6 – Nářečně hele; dřímota. 7 – Ranní noviny (mn. č.); tibetští horští tuři.
Help: MÁNI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file