česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Herečka Zdenka Gräfová (31. 7. 1886 Vrbno nad Lesy – 22. 8. 1976 Brno) hrála nejprve u kočovné divadelní společnosti, své první stálé angažmá pak získala r. 1913 v Lidovém divadle Uranie. Převážnou část svého aktivního života strávila na brněnských divadelních prknech. Byla také významnou pedagožkou na divadelním oddělení brněnské konzervatoře a Janáčkově akademii múzických umění. Mezi její žačky patřily kupř. Vlasta Chramostová nebo Vlasta (TAJENKA).
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Popelářský vůz; zadní části lodí. B – Korzár; výrobny piva. C – Zařízení upravující činnost strojů; severští přežvýkavci. D – Popěvek; jméno spisovatelky a scenáristky Pawlowské. E – TAJENKA. F – Střet; pozpátku. G – Skupenství vody; dokončení. H – Čísla nad zlomkovou čárou; pracovat se žhavým železem. I – Troky; dloubat.
Svisle:
1 – Malá flétna; dělníci hloubící výkopy. 2 – Vojenský kněz; propagace; bývalá italská měna; pohyb podle hudby. 3 – Oddíl knihy; velice; dotknutí (mn. č.). 4 – Šraňky; světelný kruh kolem měsíce; generace. 5 – Dívka (knižně); chemické sloučeniny; zhotovená vázáním; hrát fotbal (expr.). 6 – Pach ryb; často dunět.
Help: HALO; KOREKTORY; KUKA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file