česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6767 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nejdůležitější pro spisovatele je jazyk. Za předpokladu, že (TAJENKA).
G. Laub
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Domácky Josefa; opera R. Strausse. B – Chemický prvek (Ne); něco zamotaného. C – Domácky Dolores; manželky; způsobená řezáním. D – Velké africké antilopy; chlapci. E – TAJENKA. F – Růžice ze stužek v národních barvách; krátký ženský účes. G – Stromky s fábory znázorňující příchod léta; blaženost; údaje. H – Slanost; delší studijní pobyty. I – Prosincové svátky; koulení.
Svisle:
1 – Odysseova manželka; labilní. 2 – Šachový pěšec; lakotná; hrací list; linoleum. 3 – Unaveně; zvláštní závěr hudebních vět s opakováním; řeka i nár. přírodní památka na Prachaticku. 4 – Jedovaté hřiby; jméno výtvarníka Trnky; kmitavá. 5 – V minulém roce; německé město (Regensburg); tropický hmyz; pořád. 6 – Dobrodinci podporující vědu a umění; úplné utáhnutí.
Help: CODA; LÍTA; PION; ŘEZNO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file