česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na Saleského Františka (TAJENKA) si často zapíská.
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Svatební květina; obrovská. B – Jalovcová kořalka; divě. C – Malá salina; kvašený nápoj z medu. D – Brouk vylučující ostré šťávy; odloučení; Zolův román. E – Rokliny; holiči (zast.); velká mořská ryba. F – Kmenové dříví; obsahující henu. G – Prázdný prostor v pevném tělese; lidé s milionovým jměním. H – Namrskat (něco někam); soubor staroindických náboženských textů.
Svisle:
1 – Neobuta; mistr (expr.); velký africký sudokopytník. 2 – Obec a vodní nádrž na Vsetínsku; surovina k výrobě rosolu. 3 – Vybavení parku k sezení; oškubati; neoblečená. 4 – Podlouhlé pečivo; TAJENKA; ztrácet se. 5 – Podřízení (obecně); dělníci v docích; týkající se helia. 6 – Melta; dělostřelba. 7 – Hodnota; špatně (od žaludku); velké sovy.
Help: KUDU; RAZÍŘI; VÉDA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file