česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
V některých zemích začíná nový rok v březnu. Měsíc březen byl prvním měsícem i ve starořímském kalendáři, který podle legendy zavedl již (TAJENKA).
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Hlupák; citoslovce údivu; plodní. B – Štěrk; stav. C – Příbuzná; TAJENKA; roční období. D – Na kyselý způsob; sebranka. E – Utajování; velký táborák; znamení zvěrokruhu.
Svisle:
1 – Mlýnský výrobek; sítě k lapání ptáků. 2 – Staniolový proužek; okrajová část Prahy. 3 – Vdaná žena; jemné kropení. 4 – Nepředstírat (nemoc). 5 – Dokument ve svitku; vrch. 6 – Označení potravin pro diabetiky; planá. 7 – Několikero; kroky při šachu.
Help: ROTULUS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file