česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Bojím se (TAJENKA) příliš příjemných lidí.
M. Horanský
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Sklizeň; líní lidé. B – Přilba; malá nádoba; nasycení. C – Vychloubání. D – Částečné (zprávy); dotýkání se; tropit (nepravost). E – Larva chrousta nebo zlatohlávka; pětihaléře.
Svisle:
1 – Prostor, který svírají dvě přímky; část cenného papíru. 2 – Ženské jméno (18. 11.); očkovací látky. 3 – Věnovaná; severoitalské město. 4 – TAJENKA. 5 – Bázlivá; překypovat. 6 – Části obličejů; dloubání (expr.). 7 – Činnost švadleny; chatičky.
Help: PADOVA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file