česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7972 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Těžká obtížnost.
Sudoku
Filling method: Every line, column and square must have singly number from 1 to 9.

Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Do obrazce vkládáte čísla ze seznamu čísel v plovoucím panelu. Kromě hledaného čísla lze do obrazce také vložit malá pomocná čísla, která slouží k lepší orientaci při výskytu více variant. Pomocná čísla se vkládají kliknutím na políčko pod číslem v plovoucím panelu. Čísla je také možné vkládat přímo z klávesnice stisknutím příslušné klávesy. Pokud při tom stiskěnte i klávesu Ctrl, tak se vkládají pomocná čísla.
xml document Solution into a file