česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) lidí jsou částí jejich štěstí.
Shakespeare
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Opak syntézy; zástrčka vrat. B – Patřící opicím; překážka pro koně. C – Nato; TAJENKA; společenstva hmyzu. D – Amorova; dělníci hloubící výkopy. E – Slabika; desetina procenta.
Svisle:
1 – Autonomní oblast (zkratka); experimety. 2 – Napojené; nástroj dřevorubce. 3 – Lýko; hrnec nebo džbán. 4 – Nedovolovati. 5 – Zavářky; vlastní kosům. 6 – Rozšířený jícen u ptáků; fiktivní dokument Jana Svěráka. 7 – Obec u Sázavy; špatné počasí (obecně).
Help: SYLABA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file