česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Lidé jsou určováni (TAJENKA) - ale řádně jim to oplácejí.
Friedrich Engels
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Jméno zpěvačky Langerové; postava (v románu). B – Sloužící k mazání; chátrati. C – Nalézt; TAJENKA; jihoamerický keř obsahující kokain. D – Ožehnutí; truhlářský stůl. E – Koňský pach; květinové záhony.
Svisle:
1 – Japonská lovkyně perlorodek; zdánlivě. 2 – Nezdechnout; muži. 3 – Takoví; kusy dřeva. 4 – Dovednost. 5 – Puchýřky na rtu; dřevovláknitá deska. 6 – Bikarbonát sodný; salaš. 7 – Způsob barvení látky; treta.
Help: AMA; RABATA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file