česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6767 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
"Kdo je ta zrzka, kterou jsi zdravil?"
"To je moje stará láska."
"Stará láska? Ta přece (TAJENKA)!"
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Čidlo zraku; nádhera; vzrostlí. B – Tekutina; natřeno vápnem. C – Obec na Nymbursku; hořký žaludeční lék; opak staré. D – Nebeský pokrm; TAJENKA; italská dáma. E – Ruská řeka; uctivě oslovovati; návěst. F – Padati na něco; panstvo. G – Nevmačkávati; ohava; kutálen.
Svisle:
1 – Výhodná koupě; obyvatel Balkánu. 2 – Pole na horském svahu; dětský pozdrav. 3 – Kyj; neodevzdati. 4 – Úder; jihoasijská palma; potichu. 5 – Jméno herečky Medřické; natírati (krémem); slovensky „nahoře“. 6 – Mající velké požadavky; kladná elektroda. 7 – Ochucováno solí; schopná dovření. 8 – Pokovována cínem; učiněn pevným (člověk).
Help: AREKA; KEPA; SENICE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file