česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6763 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Dne 10. října je Světový den (TAJENKA).
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Papoušek soví; kvedlati. B – Sát; železniční dílna; nám patřící; polotuhý pokrm. C – TAJENKA. D – Vojenské pochody; zjišťovat hmotnost; lůžko; kříženec osla a klisny. E – Stoky; opak výšiny.
Svisle:
1 – Samec kachny; dř. německé platidlo. 2 – Kanout; připravovaná dušením. 3 – Spodní část boty; kuchyňské desky. 4 – Pokořit. 5 – Dohola. 6 – Rybářské pasti; opak zlevnění. 7 – Nestálí; páni. 8 – Potichu; silné provazy.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file