česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6871 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Zpravidla to, co nám schází, není štěstí, ale (TAJENKA) štěstí.
M. Maeterlinck
Cell puzzle Clues

A1 – Hotový výrobek. A2 – Civět. A3 – Do té doby než.

B1 – Dechový hudební nástroj. B2 – Nalézt. B3 – Uklízeč ulic.

C1 – Šeptání. C2 – Horstvo ve stř. Asii. C3 – Jet kolem.

D1 – Uzenina. D2 – Chcíple (o rybě). D3 – Případně.

E1 – Opak ochladit. E2 – Trn. E3 – Dětská hračka.

F1 – Deska na zlomeninu. F2 – Rozkoš. F3 – Otisk sazby.

G1 – Kamenný masiv. G2 – Popěvek. G3 – Šlechtic.

2 – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file