česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6871 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
28. ledna 1903 až 27. ledna 1997 žila Božena Komárková, pedagožka, (TAJENKA).
Za 2. sv. války byla vězněna nacisty - byla aktivistkou Křesťanského studentského hnutí. Po roce 1945 učila historii na gymnáziu v Brně, ale kvůli svému smýšlení musela školství po roce 1948 opustit.
Byla autorkou prací o lidských právech, napsala např. knihy: "Tolerance jako podmínka života", "Ve světě a ne ze světa", "O svobodu svědomí", "Původ a význam lidských práv", "Čemu nás naučila válka".
Cell puzzle Clues

A1 – Hospodářská usedlost. A2 – Světlovlasé. A3 – Motat. A4 – Dcera krále Iobata.

B1 – Vložka do zubu. B2 – Tklivé. B3 – Náhrobní kámen. B4 – Zhotovené na stavu.

C1 – Laciná. C2 – Místo pro koně ve stáji. C3 – Smotati. C4 – Mravouka.

D1 – Trn. D2 – Lem. D3 – Tvor s krunýřem. D4 – Mající velké oči (-é).

E1 – Vztek. E2 – Staškovo jméno. E3 – Chem. prvek (Se). E4 – Tenké lano.

F1 – Tlustě. F2 – Jemné plátno. F3 – Černý hmyzožravý savec. F4 – Mužské jméno.

G1 – Pohyb na zmatení soupeře. G2 – Divadelní hra. G3 – Nemladá. G4 – Tlachání.

H1 – Skotský ovčák. H2 – Sto kusů. H3 – Britové. H4 – Nerovný.

I1 – Původce díla. I2 – Hrací list. I3 – Zubní povlak. I4 – Nájezdníci.

1,4 – TAJENKA.
Help: ANTEA; KMENT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file