česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7360 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Orientační běh jako sport vznikl ve Skandinávii. První známé závody se konaly v říjnu roku 1897 nedaleko norského Osla. U nás se terénní orientační hry, tehdy jako součást různých branných závodů, začaly provozovat zhruba od 30. let 19. století. První skutečně orientační závody proběhly 22. října 1950 (TAJENKA) pod názvem Pohár Gottwaldova. Tyto závody, dnes pojmenované Pohár města Zlína, se konají dodnes a patří tak k jedněm z nejstarších pravidelných závodů na světě.
Dreieckrätsel Legenden
1 – TAJENKA.
2 – Ochlazovat.
3 – Zařazovat.
4 – Patřící Idě.
5 – Jednotka informace.
6 – Francouzská spojka „a“.
7 – MPZ Švýcarska.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file