česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Zpívám se svojí Charlottkou, se svojí dcerou. Dávám jí do života nějaké poučení, co může očekávat, na co má být také připravena. I když otcova (TAJENKA) už zanikne, aby to jeho světlo ji doprovázelo ještě hodně dlouho.“
Karel Gott
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Ochable; celky uspořádané z nějakých částí. B – Regensburg; kohoutek u sudu; učitelka. C – Obuv; TAJENKA; jíst (dětsky). D – Týkající se davu; sportovní náčiní k jízdě na sněhu; spojovat klihem. E – Nástroj na válení těsta; uzdravování.
Svisle:
1 – Množství nařezaného dříví; pichlavá. 2 – Šperky; struma. 3 – Nevidomí; nechtěné dítě poslané v koši po vodě. 4 – Stavební dílce. 5 – Goniometrická funkce; ovocný aspik. 6 – Nepohyblivá část stroje; šperháky. 7 – Vyprázdnit kapáním; související s žitem.
Hilfe: SEKANTA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file