česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6839 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
V jimramovské kronice je zaznamenána událost z roku 1619, jíž byl pád povětroně na nedalekou ves Odranec:
„Okolo 20. hodiny ... povstal v oblacích (TAJENKA), na to pršel písek podobný střelnému prachu, který se též jiskrou zapáliti mohl. V touž hodinu za hrozného lomozu dopadly 3 kusy podobné ocelu nebo zvonovině na zemi; jeden z nich vážil 15 liber, druhý 3 libry a třetí nebylo lze v zemi najíti. V letu svítily jako oheň a když je ze země vyndali, byla země kolem toho místa, kde ležely, žhavá a zbělená.
Touž dobou dcera jimramovského purkrabí měla vidění, ve kterém jí zjeveno, jaké neštěstí na vlast přijíti mají. Obě události zbásněny, tiskem rozmnoženy a jako píseň rozdávány byly.“
Wabenrätsel Legenden

A1 – Světová strana. A2 – Starořecký bůh podsvětí. A3 – 1000.

B1 – Strom plodící jeřabiny. B2 – Dř. městská pozemková kniha. B3 – Zdroj záření.

C1 – Kolize. C2 – Kormidlo u člunu. C3 – Bažina.

D1 – Společenský tanec ve 3/4 taktu. D2 – Horizont. D3 – Houba rostoucí na kmeni stromu.

E1 – Asijská bylina pěstovaná pro semena. E2 – Zabarvení hlasu. E3 – Xerografický přístroj.

2 – TAJENKA.
Hilfe: KOTRČ; TÉMBR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file