česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Na Škaredou středu se usmívejte. Budete-li zakabonění, zůstane vám (TAJENKA) po celý rok.
American Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Již; citoslovce vrčení; čumák.
B – Manžel; posílání zpět.
C – Umělecká inspirace; mladý rak.
D – 1. část TAJENKY.
E – Kožešina z ondatry; výhry.
F – Iniciály houslisty Ženatého; tváře.
G – Chem. zn. jódu; 2. část TAJENKY.
H – Sirup z cukrové řepy; příslušník jednoho indiánského kmene.
I – Solmizační slabika pro tón h; železné pásy na sudech; zkratka pro evropskou normu.
J – Anglický šlechtický titul; vydávat zvuk jako medvěd; chemická značka dusíku.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file