česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá polovina (TAJENKA).
Staroegyptské přísloví
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Opatřená obalem; tráva. B – Skupina letadel; malá ruka; ozdobná skříňka. C – Opak levého; TAJENKA; japonská profesionální společnice. D – Cizí ženské jméno; nekřesťan; následujícího dne. E – Tak vypadající; zatvrzele.
Svisle:
1 – Umělecký tanec; vepři. 2 – Bázlivý; schodek (peněžní). 3 – Místo mezi napřaženýma rukama; poletující. 4 – Papoušek soví. 5 – Jednokolé vozíky k ruční dopravě menších nákladů; středověký obchodní svaz německých měst. 6 – Vidění do budoucnosti; přírodní vodotrysky. 7 – Jméno herečky Gollové; dráhy (-ě).
Hilfe: KAKAPO; SAMANTA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file