česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
O Hromnicích (TAJENKA) - sedlákovi spomoženo.
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Svalovina zvířat; poté. B – Naplňovaná; palčivá. C – Šprýmař; záhady; rohaté zvíře. D – TAJENKA. E – Kanon; část dne; litovat. F – Zvolání vyjadřující údiv; fialka. G – Pytlíček; hádka.
Svisle:
1 – Malí noční hlodavci; dění (mn. č.). 2 – Mimoděk; lehké dřevo; snadno se lámající. 3 – Forma instrumentální hudby; malý mravenec. 4 – Napájecí vedení (mn. č.); napadená červy. 5 – Pouze; nástroje ke krájení; domácká podoba jména Oldřich. 6 – Nádoba na řezané květiny; letecká jednotka.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file