česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6871 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Profesor dětské neurologie a rehabilitace MUDr. Václav Vojta (* 12. 7. 1917, Mokrosuky) byl objevitelem nového principu rehabilitace hybných poruch nazvaného Vojtova metoda. Ta se mimo jiné s úspěchem používá při léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou. Po srpnových událostech v roce 1968 se Vojta rozhodl opustit vlast a tudíž i své pražské působiště. (TAJENKA) tehdy se svou rodinou emigroval do Německa. Tam pak dvacet let působil v mnichovském Dětském centru. Vojta zemřel 12. 9. 2000, téhož roku byl in memoriam oceněn prezidentem medailí Za zásluhy.
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Podpora; zabrání cizího území. B – Výrobce kotlů; bezmála. C – 1. část TAJENKY. D – Indické mužské jméno; poskytovat finanční podporu. E – O co; prsní pancíř; předložka. F – Nešikovná (expresivně); iniciály herečky Syslové; zasyčení. G – Souzvuk tónů; hřejivé. H – Pokyn pro psa (lehni); německý souhlas. I – Slůvko pohrdání; hluboký mužský hlas; mezinárodní olympijský výbor. J – Esperantsky „někde“; jméno politika Rašína; iniciály zpěvačky Tichotové. K – 2. část TAJENKY. L – Uhlovodík s osmi atomy uhlíku; sídlo řeckých bohů.
Svisle:
1 – Zespodu; pěnivý nápoj. 2 – Malý padák; mořská ryba (štikozubec). 3 – Zkosení; základ života; stará solmizační slabika (do). 4 – Hrob; dvoukolák; nižší úředník v Turecku. 5 – Kladné elektrody; španělská zlatá mince. 6 – Britský šlechtický titul; hl.síň starořeckého chrámu. 7 – Fialová odrůda křemene; skladiště obilí. 8 – Nanesená vrstva; zavýsknutí; velká místnost. 9 – Pracovník přijatý na zkušební lhůtu; nevyžádaný e-mail; vaše osoba. 10 – Chemická značka xenonu; útočiště; obilí seté na podzim. 11 – Název souhlásky; též; žert.
Hilfe: AGA; DAKON; DÁS; IE; NAOS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file