česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší, než (TAJENKA).
Arabské přísloví
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Samice divokého prasete; nakažlivé průjmové onemocnění. B – Milo; mánové; zeleně zbarvení. C – Pracovat se žhavým železem; TAJENKA; části nýtů. D – Stonek s listy; velké množství hmoty; pohádková včelka. E – Příslovce (stát se zřejmým); koníčci.
Svisle:
1 – Ostrov v Indonésii; dlouhá řada vozidel. 2 – Dělat chyby; tok na jižní Moravě a v Rakousku. 3 – Nevydávající žádný zvuk; mlžno. 4 – Darebák. 5 – Kráčení; krátký kabát. 6 – Nářečně hele; dřímota. 7 – Ranní noviny (mn. č.); tibetští horští tuři.
Hilfe: MÁNI
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file