česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nejdůležitější pro spisovatele je jazyk. Za předpokladu, že (TAJENKA).
G. Laub
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Domácky Josefa; opera R. Strausse. B – Chemický prvek (Ne); něco zamotaného. C – Domácky Dolores; manželky; způsobená řezáním. D – Velké africké antilopy; chlapci. E – TAJENKA. F – Růžice ze stužek v národních barvách; krátký ženský účes. G – Stromky s fábory znázorňující příchod léta; blaženost; údaje. H – Slanost; delší studijní pobyty. I – Prosincové svátky; koulení.
Svisle:
1 – Odysseova manželka; labilní. 2 – Šachový pěšec; lakotná; hrací list; linoleum. 3 – Unaveně; zvláštní závěr hudebních vět s opakováním; řeka i nár. přírodní památka na Prachaticku. 4 – Jedovaté hřiby; jméno výtvarníka Trnky; kmitavá. 5 – V minulém roce; německé město (Regensburg); tropický hmyz; pořád. 6 – Dobrodinci podporující vědu a umění; úplné utáhnutí.
Hilfe: CODA; LÍTA; PION; ŘEZNO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file