česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
V některých zemích začíná nový rok v březnu. Měsíc březen byl prvním měsícem i ve starořímském kalendáři, který podle legendy zavedl již (TAJENKA).
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Hlupák; citoslovce údivu; plodní. B – Štěrk; stav. C – Příbuzná; TAJENKA; roční období. D – Na kyselý způsob; sebranka. E – Utajování; velký táborák; znamení zvěrokruhu.
Svisle:
1 – Mlýnský výrobek; sítě k lapání ptáků. 2 – Staniolový proužek; okrajová část Prahy. 3 – Vdaná žena; jemné kropení. 4 – Nepředstírat (nemoc). 5 – Dokument ve svitku; vrch. 6 – Označení potravin pro diabetiky; planá. 7 – Několikero; kroky při šachu.
Hilfe: ROTULUS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file