česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6767 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Bojím se (TAJENKA) příliš příjemných lidí.
M. Horanský
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Sklizeň; líní lidé. B – Přilba; malá nádoba; nasycení. C – Vychloubání. D – Částečné (zprávy); dotýkání se; tropit (nepravost). E – Larva chrousta nebo zlatohlávka; pětihaléře.
Svisle:
1 – Prostor, který svírají dvě přímky; část cenného papíru. 2 – Ženské jméno (18. 11.); očkovací látky. 3 – Věnovaná; severoitalské město. 4 – TAJENKA. 5 – Bázlivá; překypovat. 6 – Části obličejů; dloubání (expr.). 7 – Činnost švadleny; chatičky.
Hilfe: PADOVA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file