česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7972 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Těžká obtížnost.
Sudoku
Art des Lösens: Every line, column and square must have singly number from 1 to 9.

Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Do obrazce vkládáte čísla ze seznamu čísel v plovoucím panelu. Kromě hledaného čísla lze do obrazce také vložit malá pomocná čísla, která slouží k lepší orientaci při výskytu více variant. Pomocná čísla se vkládají kliknutím na políčko pod číslem v plovoucím panelu. Čísla je také možné vkládat přímo z klávesnice stisknutím příslušné klávesy. Pokud při tom stiskěnte i klávesu Ctrl, tak se vkládají pomocná čísla.
xml document Solution into a file