česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) lidí jsou částí jejich štěstí.
Shakespeare
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Opak syntézy; zástrčka vrat. B – Patřící opicím; překážka pro koně. C – Nato; TAJENKA; společenstva hmyzu. D – Amorova; dělníci hloubící výkopy. E – Slabika; desetina procenta.
Svisle:
1 – Autonomní oblast (zkratka); experimety. 2 – Napojené; nástroj dřevorubce. 3 – Lýko; hrnec nebo džbán. 4 – Nedovolovati. 5 – Zavářky; vlastní kosům. 6 – Rozšířený jícen u ptáků; fiktivní dokument Jana Svěráka. 7 – Obec u Sázavy; špatné počasí (obecně).
Hilfe: SYLABA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file