česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
"Kdo je ta zrzka, kterou jsi zdravil?"
"To je moje stará láska."
"Stará láska? Ta přece (TAJENKA)!"
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Čidlo zraku; nádhera; vzrostlí. B – Tekutina; natřeno vápnem. C – Obec na Nymbursku; hořký žaludeční lék; opak staré. D – Nebeský pokrm; TAJENKA; italská dáma. E – Ruská řeka; uctivě oslovovati; návěst. F – Padati na něco; panstvo. G – Nevmačkávati; ohava; kutálen.
Svisle:
1 – Výhodná koupě; obyvatel Balkánu. 2 – Pole na horském svahu; dětský pozdrav. 3 – Kyj; neodevzdati. 4 – Úder; jihoasijská palma; potichu. 5 – Jméno herečky Medřické; natírati (krémem); slovensky „nahoře“. 6 – Mající velké požadavky; kladná elektroda. 7 – Ochucováno solí; schopná dovření. 8 – Pokovována cínem; učiněn pevným (člověk).
Hilfe: AREKA; KEPA; SENICE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file