česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6763 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Každá žena má právo žádat na muži, aby byl (TAJENKA).
F. Hebbel
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Kus dřeva; činiti. B – Tyhle; dvorana; přerušovati. C – Skupenství vody; TAJENKA; na opačné straně. D – Otec a matka; nerv; příjemný. E – Přijímati s radostí; ve velké vzdálenosti.
Svisle:
1 – Výměšky kůže; týkající se párů. 2 – Povaha; ženské jméno. 3 – Dolní končetina; drkotat. 4 – Kdo ladí (mn. č.). 5 – Česká měna; kaz. 6 – Nám patřící; tisícina. 7 – Volání čejky; pletivo pod kůrou stromu.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file