česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6739 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí (TAJENKA). Auguste Rodin
Silben Kreuzworträtseln
Legenden
Vodorovně:
A – Patřící malému Radkovi; ženské jméno. B – Kůlny na seno; starověké drnkací nástroje; podřízenost. C – Lesklé nátěry; TAJENKA; údaje. D – Školní deska; minulého roku; stromořadí (mn.č.). E – Hroznovité květenství; hlas kohouta.
Svisle:
1 – Mláďata prasat. 2 – Raní noviny (mn.č.); papežská listina. 3 – Malé ozdobné pokrývky; malířská deska. 4 – Ruská řeka; hlty. 5 – Jednoduchá plavidla; hořké nápoje. 6 – Užívat drogy k povzbuzení; plošné míry. 7 – Zn. dlaždiček; vzdálený. 8 – Obec u Sázavy.
Hilfe: KOLYMA; RATAJE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file