česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7453 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně (TAJENKA).
George Bernard Shaw
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Trvající beze změny; maso divoké zvěře. B – Visuté dráhy; španělské město; strom se srdčitými listy a léčivými květy. C – Část nohy; TAJENKA; párovat. D – Vyrobený litím; bujný; červené lesní plody. E – Poutavé (filmy); lakový povrch.
Svisle:
1 – Jihoslovanské vsi; hluboká dolina. 2 – Akát; indiánský stan. 3 – Pytle; odpad při výmlatu a čištění obilí. 4 – Roční období; vrbové. 5 – Obtížná volba; vychlípení orgánů dutiny břišní. 6 – Připomínající vodu; druh egyptské bavlny. 7 – Čiperní; palčivá. 8 – Párou upravit; teď.
Hilfe: TOLEDO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file