česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7453 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Je-li o Michalu (TAJENKA), zvěstuje to zimy moc; je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Lupič pokladen.
2 – Ženské jméno (10. 4.).
3 – Prodloužená srst nad kopyty.
4 – Rejdař.
5 – Kulaté červené kyselé plody s peckou.
6 – Smažené bramborové lupínky.
7 – Výšková budova.
8 – Hezky.
9 – Mládě ovce.
10 – Široký přední zub.
11 – Mínění.
12 – Nevýrazně.
13 – Naděje na úspěch.
14 – Část žaludku krávy.
15 – Japonský bojovník.
16 – Způsob vyjadřování.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file