česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6918 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA)“ české lingvistiky jazykovědkyně Marie Těšitelová se narodila 3. 4. 1921 v Poličanech, zemřela 30. 10. 2011. Celý život se věnovala kvantitativní lingvistice, což je podobor matematické lingvistiky. Je mimo jiné autorkou několika frekvenčních slovníků a spolu s kolegy sestavila např. Pětijazyčný slovník z kvantitativní lingvistiky či Retrográdní slovník současné češtiny.
Kris-kros Legenden
2místná
3místná4místná5místná

6místná

7místná


Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Choose word in the frame. Click to word what you wolud insert into. The word will included into frame.
xml document Solution into a file