česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6871 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jsou-li Angličané s to (TAJENKA), jsou s to přežít všechno.
George Bernard Shaw
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Zkratka kusu; míč; iniciály fyzika Ohma. B – Mezinárodní kód pro Rakousko; kladná elektroda; název souhlásky. C – 1. část TAJENKY; rychle. D – Šachová remíza; severský přežvýkavec; vybídnutí k přijetí něčeho. E – Slínková složka cementu; výtvor malíře. F – Ďábel; 2. část TAJENKY; potřeba hokejistů. G – Umělecký styl (fáze klasicismu); jednohlasý zvukový záznam. H – Předložka; povel vozky; islámský pozdrav. I – Řeka protékající Vídni a Bratislavou; 3. část TAJENKY. J – Avšak; čalounický vycpávkový materiál; MPZ Izraele. K – Nevolník (kniž.); havajský pozdrav; chemická značka telluru.
Svisle:
1 – Kapradina; úspěch. 2 – Kulka; školní slavnostní síň. 3 – Vypouštění škodlivin do ovzduší; či. 4 – Toužit; mlha (bás.). 5 – Íránské ženské jméno; zařízení mezi motorem a převodovkou. 6 – Stará drobná jednotka váhy; ovinout; chemická značka hliníku. 7 – Obchodní dům (zkratka); pěvecké těleso; Svaz požární ochrany (zkr.). 8 – Vzhůru; hromada srovnané slámy. 9 – Jeden i druhý; dřívější německé platidlo. 10 – Silná lihovina; napůl. 11 – Skenování; vysílit. 12 – Osmiveslice; okrasný keř (Buddleia).
Hilfe: ALIT; ALOHA; ANÍS; KOMULE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file