česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6738 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Odčinit nemůže nikdo nic. Mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek (TAJENKA).
Jan Werich
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Značka pro bajt.
2 – Solmizační slabika pro tón d.
3 – Turecká čepička.
4 – Sopečný tuf.
5 – Ústrojí (anat.).
6 – Domácky František.
7 – Část jaderné elektrárny.
8 – TAJENKA.
9 – Město na Volze.
10 – Chvějivý zvuk vzniklý opakováním sousedních tónů.
11 – Na lícovou stranu.
12 – Táta.
13 – Soupeř.
14 – Zkratka televize.
15 – Značka pro iontovou sílu.
Hilfe: SARATOV
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file