česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7002 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
30. července je Mezinárodní den (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Posekat kosou; způsob (kniž.). B – Muž slabé vůle; revolty. C – Botanický název rozchodníku; iniciály básníka Březiny; opak kreditu. D – Dopravit se jízdou dolů; ruské počítadlo; rýpání. E – TAJENKA. F – Materiál na svetry; ptačí pera; potrhlý člověk (expr.). G – Ekvipáž; vybídnutí k přijetí něčeho; šplhaví ptáci. H – Praštiti (expr.); rod žraloků máček. I – Anglicky „nějaký tým“; vytrvalé zahradní rostliny.
Svisle:
1 – Tišící citoslovce; broumovské textilní závody. 2 – Vazká mastná kapalina; tlachat. 3 – Odbornice na úpravu vlasů. 4 – Nikoli bosá; hlavní město Samoy. 5 – Kyrgyzská měna; zkratka Státní bezpečnosti; značka fyzikální atmosféry. 6 – Německé zájmeno já; pomluvit (expr.). 7 – Peněženka; MPZ Řecka. 8 – Mezinárodní den dětí (zkr.); dočasně vyhrazený prostor (v letectví); zástup lidí. 9 – Německy „vrchní číšník“; popěvek. 10 – Podmanitel. 11 – Odjetí (proti něčí vůli); vojenský útvar. 12 – Setba; tiskařské stroje.
Hilfe: APIA; GALEUS; SEDUM; TSA; VEBA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file